BKtech Tag

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021:

 

Ansökningsperiod 1
18-29 januari

 

Ansökningsperiod 2
13-27 april

 

Ansökningsperiod 3
24 augusti – 9 september

 

Ansökningsperiod 4
8-18 november.

 

High Coast Distillery har fått leverans av en ny ångpanna på 870kW. Det är vår första leverans av en anläggning på en pannskid där allt montage har gjorts i vår fabrik Blomstermåla. Pannskiden lyfts sedan på plats och pannhuset byggs runt skiden. Allt detta för att minimera montage på plats och på så sätt minimera störningar hos kunden.

 

Kundnytta och innovation på samma gång!

 

 

 

 

High Coast Whisky i Bjärtrå, Norrbotten, har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning av fossil eldningsolja till att i stället använda bioenergi i form av träpellets för sin whiskytillverkning. Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på High Coast Whisky. Bioenergin kommer att levereras via en ny ångpanna på 870kW. Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. Leverans beräknas till hösten 2020.

 

I och med energikonverteringen kommer High Coast Distillery att reducera utsläppet av COmed ca 560 ton per år. Det motsvarar utsläppen från ca 200 normalkörda personbilar på årsbasis.

 

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

 

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.

 

 

BKtech och Stranda Kyckling AB i Mönsterås har tecknat avtal om leverans av en pannanläggning för fliseldning på 700kW. Anläggning ska användas främst för uppvärmning av kycklingstallar. Stranda Kyckling AB, som 2019 blev utsett till årets Spjutspetsföretag av tidningen Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank, har som strategi att alltid ha ett miljömedvetet fokus när det gäller både djur och miljö. Anläggningen beräknas stå klar under våren 2021.

 

Vätternpotatis är ett företag som förädlar potatis.
Man har tidigare använt sig av gasol i sin produktion men har numera en pelletspanna, 3MW och 31 bar, installerad av BKtech. Vätternpotatis är numera fossilfria i sin produktion och man har reducerat både sina kostnader för energi och sina utsläpp av CO2 med ca 1 900 ton CO2 per år. Det motsvarar årliga utsläpp från 650 personbilar.

 

Det är vad vi på BKtech kallar kundnytta och klimatnytta – på riktigt!

 

Vår kund Svenska Lantchips AB har ställt om till fossilfri produktion av sina chips. Det är de först i världen med att göra. Förutom en lägre kostnad för energin så har Svenska Lantchips fått en konkurrensfördel som de tydligt beskriver på sina förpackningar. Det är det vi på BKtech kallar kundnytta på riktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagen BK Tech Group AB (BKtech) och Jan Vikström Holding AB (JVH) har tecknat avtal där JVH blir ny ägare av 50 procent av BKtech-koncernen. Niclas Jonsson, Koncernchef BK Tech Group AB, kvarstår som ägare till övriga 50 procent. JVH:s förvärv, som är en kombination av aktieförvärv och nyemission, innebär ett mycket starkt finansiellt paket som säkerställer BKtech:s fortsatta utveckling och expansion.

 

I grund och botten handlar affären om ett möte mellan två framgångsrika entreprenörer som delar värderingar om BKtech:s framtid.

  • Bioenergi kommer att spela en nyckelroll för världens framtida förnybara energiförsörjning.
  • För att kunna vara en långsiktig framgångsrik aktör krävs betydande finansiell styrka, genomtänkt strategi och absolut förmåga.
  • Samverkan krävs för fortsatt tillväxt.

 

Världen står inför en energiomställning som måste ske för kommande generationers skull. BKtech:s förnybara energilösningar handlar inte enbart om bioenergiteknik utan om något mycket större. BKtech går, tillsammans med kunderna, långt in i processystemen och skapar värden i form av ekonomiskt hållbara och miljövänliga lösningar. BKtech har under fem år utvecklat teknik och är nu marknadsledande inom segmentet.

 

” – Större delen av mitt vuxna liv har jag ägnat mig åt att försöka skapa en bättre framtid för nästa generation. Min satsning i BKtech ligger helt i linje med det. Jag ser att BKtech är marknadsledande i Sverige när det gäller industrins energiomställning till bioenergi. Ytterst vill jag medverka till att BKtech når ut med sin teknik och lösningar för energiomställning. Det är ett viktigt bidrag för att effektivt ställa om industrin, rädda miljön, skapa jobb och skapa en bättre framtid för alla. Jag har imponerats av företaget och den anda som råder där. Jag har också imponerats av Niclas Jonsson”, säger Jan Vikström, JVH.

 

BKtech har växt snabbt de senaste åren och kommer att fortsätta samla företag inom BKtech-koncernen för att accelerera företagets teknikutveckling och expansion.

” – Jan har sedan 1999 drivit företag, med omsättning från noll kronor till närmare en miljard kronor inom utbildningsbranschen, med en vision som liknar BKtech:s. Vi har i grunden samma värderingar och vi ser många mervärden i den här affären. Inte minst styrkan i vårt entreprenörskap och vad vi gemensamt har satt som mål att skapa”, säger Niclas Jonsson, VD BK Tech Group.

 

 

Kontaktinformation

Staffan Lundegårdh
Marknadschef, BK Tech Energy AB
staffan.lundegardh@bktech.se
+46 76 130 9788

Jan Vikström
Jan Vikström Holding AB
jan.vikstrom@larande.se
+46 70 826 4250

Bolaget har ingått ett samarbetsavtal i form av en strategisk allians med finska Ariterm Service Oy för leverans och utveckling av pelletsbrännare, flisbrännare, pelletspannor, flispannor och kringutrustning för effekter från 200 kW till 4 MW. Båda parterna förväntar sig kraftig försäljningsökning nu när trenden mot fossilfri energiproduktion växer sig starkare.

Ariterm Service Oy har köpt samtliga rättigheter för de internationellt kända bioenergiprodukterna från Ariterm Oy och levererar nu pannor och brännare för användning i industriella och kommersiella anläggningar, samt även för vissa villaprodukter, på marknaderna i Europa och Nordamerika.

BKtech är marknadsledande när det gäller mobila värme-, hetvatten- och ånganläggningar för bioenergi samtidigt som Ariterm är marknadsledande när det gäller brännarteknologi i segmentet 200 kW till 2 MW. En strategisk allians blir därmed viktig för båda parter.

Avtalet i korthet;

  • BKtech blir prioriterad kund för Ariterm på de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer att tillsätta en styrelseledamot i Ariterms styrelse.
  • BKtech kommer att etablera ett lager av reservdelar för äldre anläggningar, vilket ger snabba leveranser till de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer erbjuda service och underhåll av anläggningar tidigare levererade av Ariterm.
  • Ariterm kommer att sälja BKtech:s värmecentraler på den finska marknaden och andra internationella marknader, med fokus på ångtillämpningar.
  • Bolagen etablerar en teknisk arbetsgrupp för att gemensamt fortsätta produktutvecklingen.

Pelletsbrännare från Ariterm tillverkas från 200 kW till 2 MW med tryckklasser från 4 till 32 bar. Samtliga modeller är vattenmantlade och kan förses med vattenkylning för både roster och askskruvar. Pannor levereras upp till 4 MW och med tryckklass upp till 10 bar och 175o C.

” – Detta avtal ger oss en fantastisk möjlighet att leverera våra värme-, hetvatten- och ångsystem med marknadens i särklass bästa komponenter för pellets- och fliseldning. Att vi sedan även kan styra produktutvecklingen för framtiden ger oss trygghet utöver det vanliga”, säger Niclas Jonsson, tf. VD BK Tech Group AB.

” – Samarbetsavtalet med BKtech är strategiskt mycket viktigt för Ariterm. Vi får inte bara en kompetent och innovativ volymkund utan även en kund som tillsammans med oss kan driva på utvecklingen av nya produkter för alla sorters tillämpningar”, säger Jari Kanervo, CEO Ariterm Service Oy.