Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

ORGANISATION

 

En koncern – tre operativa bolag

Koncernen består idag av tre operativa bolag med olika inriktningar.
Tillsammans har bolagen möjlighet att leverera skräddarsydda helhetslösningar inom energiomställning.

Koncernledning

Sten Svensson- Koncernchef

Civilekonom. Född 1951

Anställd i koncernen sedan 2016

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av diverse ledande befattningar och styrelseuppdrag på bolag med internationell verksamhet.

Niclas Jonsson - Affärsområdeschef Energy Solutions

Ingenjör. Född 1975

Anställd i koncernen sedan 2006

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Bolagets grundare, arbetar som VD, har en bakgrund från kärnkraftsindustrin.

Jesper Svensson - Affärsområdeschef Industry

Civilekonom. Född 1980

Anställd i koncernen sedan 2018

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Arbetat som VD och försäljningschef på en internationell marknad.

Adam Nilsson - CFO

Civilekonom. Född 1979

Anställd i koncernen sedan 2017

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet inom olika roller i bank och fastighetssektorn

Jonas Conradsson - Redovisningschef/HR

Civilekonom. Född 1964

Anställd i koncernen sedan 2016

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från olika branscher där han verkat som bland annat koncernchef och ekonomichef.

Tobias Eriksson Wenell - Utvecklingschef

Elkraftingenjör. Född 1982

Anställd i koncernen sedan 2018

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Erfarenhet som bland annat revisionsledare och systemingenjör inom kärnkraftsindustrin.

Våra operativa bolag

BK Tech Production AB

Beläget i Blomstermåla består bolaget av skickliga och engagerade medarbetare, en komplett maskinpark och en ledning med gedigen erfarenhet av industriproduktion. Här tillverkar vi idag våra energi-/ och miljöprodukter samt utför viss legoproduktion.

En av våra absoluta styrkor är att vi är kompletta och i eget hus har allt från skärning till lackering och montering.

 

BK Tech Pellets AB

Bolaget har två moderna pelletsfabriker belägna i Böta Kvarn och Norrköping. Med en samlad produktionskapacitet på ca 60 000 ton per år, förser bolaget både våra egna energianläggningar och externa kunder med kvalitetspellets. 

 

BK Tech Energy AB

Med unik kompetens, förmåga och erfarenhet inom energieffektivisering och energikonvertering erbjuder vi innovativa, kostnadseffektiva samt långsiktigt hållbara helhetslösningar. Våra erfarna projektledare, konstruktörer och experter driver lösningarna från start till mål.

En viktig funktion i helhetslösningen är service. Vår personal har lång erfarenhet av service, drift och underhåll av pelletspannor och värmeanläggningar.